Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. 

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 - 70 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen, Veenhuizerveld en Koudhoorn. En een aantal gemeenteleden die in Garderen wonen. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.                

                                                          "Gewoon gemeente ziin
 

Gebed en bezinning in de Korenschoof op DV. donderdag 21 november.

Elke derde donderdag van de maand is er weer gebed en bezinning in de Korenschoof aan de Jacob Catsstraat.                                                                                                                                                           Ieder, jong en ouder,  is van harte welkom. De koffie/thee staat klaar. Aanvang: 20.15 uur                                                                                                                                                            

                                                               Weeksluiting in Elim  ( elke vrjdagmiddag )                                                                                

Iedere vrijdagmiddag wordt in Elim een weeksluiting gehouden. Deze wordt gegeven door de predikanten en/of ouderllngen uit onze gemeente. Aanvang: 16.00 uur.  Iedereen is van harte welkom. Mensen die slecht ter been zijn ( rollators of rolstoelen ) worden door onze vrijwilligers gehaald en gebracht.    

Catechisatie

Het catecheseseizoen is in volle gang. Ongetwijfeld hebt u dit als ouders onder de aandacht van uw kind(eren) gebracht. Hun aanwezigheid om de kennis van het Woord van God ( de Bijbel ) te leren en te verstaan  is van levensbelang.

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

 

.